who is dancing with the dog / wie danst er met de hond, etching, 15 x 20 cm

De plek in Fryslân waar Kunst, Cultuur en Natuur samenkomen

companion of the brains / metgezel van de hersenen, etching, 22 x 35 cm

 

 

beeldend kunstenaar
MARTY POORTER
Huize Hynsteblom
Bokkekampsweg 4, 8435 VV Donkerbroek
e-mail:marty.poorter@kpnplanet.nl Tel. 0516- 491730

*Marty Poorter exposeert permanent haar eigen collectie op perceel Bokkekampsweg 4 Donkerbroek in atelier en kunstruimte ‘DUNAMIS’.

 

 

oud-docent Natuur- en Milieu Stenden Hogeschool
en onderzoeker HINDRIK VAN DER PLOEG
Huize Hynsteblom
Bokkekampsweg 4, 8435 VV Donkerbroek
e-mail:marty.poorter@kpnplanet.nl Tel. 0516-491730

Schilderijen en tekeningen

Monotypes

Etsen

Curriculum Vitae

Nieuw deze week

Oude Cultuurtuin

Springpaarden

Friese Kippen

*Op perceel Bokkekampsweg 4 zijn aanwezig:

horses on the mudflats / paarden op het wad, etching, 21 x 30 cm
feeding the thoughts / het voeden van de gedachten, etching, 15 x 20 cm
cow and friend / koe en vriend, etching, 13 x 17 cm
two friends / twee vrienden, etching, 15 x 20 cm

Human and animal / Mens en Dier

My visual work is my way of speaking. My way of being in the world. My source is desire. Longing for gestures never made before. I work from a non-thoughtful flow of lines and gestures. A game where I surrender to a kind of inner music.

All images are notes of the same music which cannot exist without eachother. I am the outsider. The observer who intuitively registers the things that hit me emotionally. As an artist I try to get a grip on that reality. The beauty of nature and especially the relationship between humans and animals are to me an endless source of inspiration.

Mijn beeldend werk is mijn manier van spreken. Mijn manier van in de wereld staan. Mijn bron is verlangen. Verlangen naar gebaren die nog niet eerder gemaakt zijn. Ik werk vanuit een niet-nadenkende stroom van lijnen en gebaren. Een spel waarin ik me overgeef aan een soort innerlijke muziek.

Alle beelden zijn noten van een zelfde muziek, die zonder elkaar niet kunnen bestaan. Ik zelf ben de buitenstaander. De waarnemer. De toeschouwer die intuïtief de dingen registreert die me emotioneel raken. Als kunstenaar probeer ik zo grip op die werkelijkheid te krijgen. De schoonheid van de natuur en vooral de relatie tussen mens en dier vormen voor mij een oeverloze inspiratiebron.

*You are welcome. Visit by appointment.
U bent welkom. Bezichtiging op afspraak.


bird talk / vogelpraat, etching, 15 x 20 cm
observer / toeschouwer, etching, 10 x 15 cm
horse and friend / paard en vriend, etching, 15 x 20 cm
human and animal / mens en dier, etching, 15 x 20 cm
human and animal / mens en dier, etching, 15 x 20 cm
untitled / zonder titel, etching 15 x 19 cm
untitled / zonder titel, etching, 12 x 17 cm
untitled / zonder titel, etching and mixed media, 50 x 60 cm
untitled / zonder titel, etching and mixed media, 15 x 20 cm
untitled / zonder titel, etching, 15 x 22 cm
untitled / zonder titel, etching, 15 x 20 cm
untitled / zonder titel, etching, 33 x 28 cm
observer 5 / toeschouwer 5, etching, 48 x 64 cm
what's inside the vigilant heads / wat zit er in de waakzame hoofden, etching, 15 x 20 cm