De plek in Fryslân waar Kunst, Cultuur en Natuur samenkomen

 

 

beeldend kunstenaar
MARTY POORTER
Huize Hynsteblom
Bokkekampsweg 4, 8435 VV Donkerbroek
e-mail:marty.poorter@kpnplanet.nl Tel. 0516- 491730/06-13402657

*Marty Poorter exposeert permanent haar eigen collectie op perceel Bokkekampsweg 4 Donkerbroek in atelier en kunstruimte ‘DUNAMIS’.

 

 

oud-docent Natuur- en Milieu Stenden Hogeschool
en onderzoeker HINDRIK VAN DER PLOEG
Huize Hynsteblom
Bokkekampsweg 4, 8435 VV Donkerbroek
e-mail:marty.poorter@kpnplanet.nl Tel. 0516- 491730/06-13402657

Schilderijen en tekeningen

Monotypes

Etsen

Curriculum Vitae

Nieuw deze week

Oude Cultuurtuin

*Op perceel Bokkekampsweg 4 zijn aanwezig:

Slanke sleutelbloem / Primula elatior
Wilde narcis / Narcissus pseudonarcissus subsp pseudonarcissus, Hindrik van der Ploeg

Oude Cultuurtuin en onderzoeken Hindrik van der Ploeg / Ancient Culture Garden and Research Hindrik van der Ploeg / open by appointment!


Huize Hynsteblom is omringd door een Oude Cultuurtuin. De enige in Friesland waar nog volop Wilde narcissen (Titelroaskes) Berglook (Berchlok) en de Stengelloze- en Gulden sleutelbloem (Peaskeblomkes) groeien. De tuin is gespecialiseerd in (oude) soorten Primula's, Narcissen en ouderwetse tuinplanten die dreigen te verdwijnen. Elk jaar worden enkele duizenden bollen geplant. Oa. 100 soorten Tulpen.

Onderzoeken / Research:

1. In opdracht van het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek onderzoek gedaan naar de frequentie van staart- en maneneczeem bij Friese paarden (2000-2003).
zie: nl.wikipedia.org/wiki/Staart-_en_maneneczeem

2. Veld- en literatuuronderzoek naar de leefwijze van knutten. (Ceratopogonidae) (2004-2007)

3. Tuinen- en kerkhofonderzoek in de "Bouhoeke" van Fryslân naar het voorkomen van een aantal planten die oprukken vanuit het zuiden van het land. En naar een aantal planten en struiken die dreigen te verdwijnen. Met name de oude Primula soorten. Bijzondere vondsten oa. Anemone sylvestris, Prunus tenella en Papaver rhoeas.var.ranunculiflorum.var.flore pleno. (rood) En tuinaurikels (Primula's) oa. de soort Primula auricula Red Dusty Miller (2009). Vervolgonderzoek 2010/2012 naar de rest van de tuinen in Fryslân.

4. Presentatie van de door mij gekweekte nieuwe soort Primula Fryslân. (2009)

5. Onderzoek naar het voorkomen van de wilde narcis in Fryslân. (2010 - 2014) Samenhang veenarbeiders en de verspreiding van de wilde narcissen. Selectie Narcissus pseudonarcissus Princeps. Bijzondere vondsten oa. de oude soorten narcissen: Van Sion en Twink en 200 nieuwe vindplaatsen van de Wilde Narcis (Narcissus pseudonarcissus L. subsp. pseudonarcissus) in Fryslân.
Zie Leeuwarder Courant: In het spoor van de narcis, 13 april 2012. (Halbe Hettema)

6. Adellijk karakter van stinzenflora ontkracht. Zie Leeuwarder Courant 25 maart 2013, pag. 21. (Halbe Hettema) Ontdekking van meer dan 100 nieuwe vindplaatsen van de stinzenflora bij boerderijen en herenhuizen in de Stellingwerven en directe omgeving.

7. Altijd in het spoor van stinzenplanten op pad door Fryslân. Zie Friesch Dagblad, 18 april 2013, pag. 24 en 25 (Wybe Fraanje). Stinzenflora behoort bij de tuinstijl en tuinaanleg van de 19de en begin 20ste eeuw. Indicatief een Bruine Beuk of een Kastanje of een opgaande Taxus en Galanthus nivalus maximus. Ontdekking 30 oude Primula-soorten in Fryslân.

8. Stinzenflora. Zie Leeuwarder Courant, 20 april 2013, pagina 31 (Hindrik van der Ploeg).

9. Ontdekken van een arboretum in Eastermar. Zie Friesch Dagblad, 29 juni 2013: "Eastermar, het verborgen tuinenparadijs" (Wybe Fraanje)

10. Ontdekking nieuw soort 'liderke' / sneeuwklokje (Galanthus nivalis c v Magnet) op verschillende plaatsen in Fryslân. Er is sprake van een grote en een kleine variant. Zie Leeuwarder Courant 28 februari 2014. Speciaal soort Liderke bij Stins ontdekt. (pag. 21)

11. Speciaal 'liderke' komt veel voor - Hindrik van der Ploeg. Zie Leeuwarder Courant 20-03-2014. (pag. 22)

   

*U bent welkom. Bezichtiging op afspraak.Bezoek en excursies zijn mogelijk op afspraak op perceel Bokkekampsweg 4, Donkerbroek

*U wilt nog meer weten over de flora fauna en archeologie van Z.O.Fryslân dan kunt u ook terecht op dit adres.

a part of the Ancient Culture Garden / een deel van de Oude Cultuurtuin
a part of the Ancient Culture Garden / een deel van de Oude Cultuurtuin
Primrose garden / Primulatuin
Primula Fryslân, 2009, Hindrik van der Ploeg
Smal longkruid / Pulmonaria angustifolia
'Liderke' / sneeuwklokje (Galanthus nivalis c v Magnet)
proefveld 'Liderke' / sneeuwklokje (Galanthus nivalis c v Magnet)