the tentative lines of an etcher / de voorlopige lijnen van een etser
etching
17 x 25 cm
Marty Poorter

<

>