human and animal with red / mens en dier met rood, mixed media on canvas, 80 x 150 cm
woman with bird / vrouw met vogel, mixed media on canvas, 80 x 160 cm
the dog floats today / de hond zweeft vandaag, mixed media on canvas, 115 x 155 cm

De plek in Fryslân waar Kunst, Cultuur en Natuur samenkomen

 

 

beeldend kunstenaar
MARTY POORTER
Huize Hynsteblom
Bokkekampsweg 4, 8435 VV Donkerbroek
e-mail:marty.poorter@kpnplanet.nl Tel. 0516- 491730/06-13402657

*Marty Poorter exposeert permanent haar eigen collectie op perceel Bokkekampsweg 4 Donkerbroek in atelier en kunstruimte ‘DUNAMIS’.

 

 

oud-docent Natuur- en Milieu Stenden Hogeschool
en onderzoeker HINDRIK VAN DER PLOEG
Huize Hynsteblom
Bokkekampsweg 4, 8435 VV Donkerbroek
e-mail:marty.poorter@kpnplanet.nl Tel. 0516- 491730/06-13402657

human with birds / mens met vogels, mixed media on wood, 61 x 122 cm

Schilderijen en tekeningen

*Op perceel Bokkekampsweg 4 zijn aanwezig:

human carries animal / mens draagt dier, acrylic on canvas, 150 x 180 cm
observer 1. / toeschouwer 1.,mixed media on canvas, 100 x 100 cm
observer 2 / toeschouwer 2, charcoal and chalk on paper on canvas, 72 x 205 cm
of a new strangeness / van een nieuwe vreemdheid, acrylic and charcoal on canvas, 190 x 190 cm

Human and Animal / Mens en Dier

My visual work is my way of speaking. My way of being in the world. My source is desire. Longing for gestures never made before. I work from a non-thoughtful flow of lines and gestures. A game where I surrender to a kind of inner music.

All images are notes of the same music which cannot exist without each other. I am the outsider. The observer who intuitively registers the things that hit me emotionally. As an artist I try to get a grip on that reality. The beauty of nature and especially the relationship between humans and animals are to me an endless source of inspiration.

Mijn beeldend werk is mijn manier van spreken. Mijn manier van in de wereld staan. Mijn bron is verlangen. Verlangen naar gebaren die nog niet eerder gemaakt zijn. Ik werk vanuit een niet-nadenkende stroom van lijnen en gebaren. Een spel waarin ik me overgeef aan een soort innerlijke muziek.

Alle beelden zijn noten van een zelfde muziek, die zonder elkaar niet kunnen bestaan. Ik zelf ben de buitenstaander. De waarnemer. De toeschouwer die intuïtief de dingen registreert die me emotioneel raken. Als kunstenaar probeer ik zo grip op die werkelijkheid te krijgen. De schoonheid van de natuur en vooral de relatie tussen mens en dier vormen voor mij een oeverloze inspiratiebron.

*You are welcome. Visit by appointment.
U bent welkom. Bezichtiging op afspraak.

watching the world / kijkend naar de wereld, acrylic on canvas, 165 x 165 cm
observer 3 / toeschouwer 3, mixed media on canvas, 115 x 140 cm
human and animal / mens en dier, ink on papier, 27 x 32 cm
head 1. / kop 1, binnen buiten / inside outside, acrylic on paper, 65 x 100 cm
two friends / twee vrienden, mixed media on canvas, 65 x 180 cm